Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Açıldı

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından dört kez örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanımaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.)

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

*Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

NASIL BAŞVURURSUN?

1- Giriş Yap

Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap.

2- e-Devlet Aşamasını Tamamla

"e-Devlet aşamasını" gelen bilgilerini kontrol edip onaylayarak tamamla,

3- Başvuru Formu'nu Doldur

"Başvuru Formu"nu her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla

4- Fırsatları Yakala

Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı 'nı düzenli olarak takip etmeyi de unutma

Başvuru için Giriş Yapınız

Uusal%20Staj%20Program%C4%B1%202024%20g%C3%B6rsel%201