İstihdam Odaklı "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" AB Projesi Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak yürütmekte olduğumuz istihdam odaklı "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" başlıklı AB projemiz ile "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim", "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri" ve "Yenilenebilir Enerji" konularında eğitim verilecektir. Kursiyerlerin günlük 10 euro cep harçlığı ile destekleneceği projemizin başvuruları başlamış olup 30 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için http://neetpro.omu.edu.tr/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

net%20or%20web

net%20or.jpg%202%20web